1 简体中文 繁体中文 英语 阿拉伯语 保加利亚语 克罗地亚语
2 CHS CHT EN ARA BGR HRV
3 Simplified Chinese Traditional Chinese English Arabic Bulgarian Croatia language
4    الإنجليزية български Hrvatska jezika
5      
6 钢管 鋼管 PIPE الأنابيب тръба CIJEV
7 钢板 鋼板 PLATE لوحة номер PLOČA
8 弯头 彎頭 ELBOW الكوع лакът LAKAT
9 三通 三通 TEE تي тий TEE
10 异径管 異徑管 REDUCER المخفض мтт REDUCER
11 管帽 管帽 CAP غطاء капачка CAP
12 翻遍 翻遍 FLANGE شفة планка obod
13 法兰 法蘭 BLIND أعمى сляп BLIND
14 盲板 盲板 BOLT بولت болт VIJAK
15 螺栓 螺栓 NUT الجوز ядки ORAH
16 螺母 螺母 GASKET حشية уплътнение BRTVA
17 垫片 墊片 VALVE صمام клапан VENTIL
18 阀门 閥門 FORGED FITTINGS تركيبات مزورة изкован принадлежности kovani OPREMA
19 承插件 承插件 GROOVED FITTINGS مخدد تركيبات жлебови принадлежности žlijebljene OPREMA
20 沟槽件 溝槽件 INSULATING JOINTS  عزل المفاصل изолиране на ставите Izolacijska SPOJEVI
21 玛钢管件 瑪鋼管件 MALLEABLE IRON PIPE FITTINGS طيع مواسير حديد принадлежности за тръбопроводи от ковък чугун Kovnog željeza cijevni fitinzi
22 绝缘法兰 絕緣法蘭 INSULATING FLANGES العازلة شفة изолационни фланци Izolacijska prirubnica
23 绝缘接头 絕緣接頭 INSULATING JOINTS  عزل المفاصل изолиране на ставите Izolacijska SPOJEVI
24 橡胶软接头 橡膠軟接頭 SOFT RUBBER JOINTS لينة  من  المطاط  مشتركة мек каучук) Mekane gume SPOJEVI
 
1 简体中文 繁体中文 英语 捷克语 丹麦语 荷兰语
2 CHS CHT EN CSY DAN NLD
3 Simplified Chinese Traditional Chinese English Czech Danish Dutch
4    česká danske De
 
Nederlandse
5      
6 钢管 鋼管 PIPE potrubí rør Pijp.
7 钢板 鋼板 PLATE talíř nummerplade Plaat
8 弯头 彎頭 ELBOW loket albue De elleboog
9 三通 三通 TEE tee tee Bal.
10 异径管 異徑管 REDUCER zeštíhlení reducer Roest.
11 管帽 管帽 CAP szp den fælles landbrugspolitik Het GLB
12 翻遍 翻遍 FLANGE příruby flange De flens
13 法兰 法蘭 BLIND slepý blind Blind
14 盲板 盲板 BOLT bolt bolt ...
15 螺栓 螺栓 NUT oříšek men Noten
16 螺母 螺母 GASKET těsnění. pakning De pakking
17 垫片 墊片 VALVE ventil ventil Klep
18 阀门 閥門 FORGED FITTINGS kované příslušenství smedede Gesmeed.
 
fittings
19 承插件 承插件 GROOVED FITTINGS drážková) grooved De loopgraaf.
 
fittings
20 沟槽件 溝槽件 INSULATING JOINTS  izolační spojů.  Isolatie.
21 玛钢管件 瑪鋼管件 MALLEABLE IRON PIPE FITTINGS trubky z kujné litiny rørfittings af deformerbart støbejern Hulpstukken van smeedbaar gietijzer
22 绝缘法兰 絕緣法蘭 INSULATING FLANGES izolační příruby isolering af flanger De isolatie van de flens
23 绝缘接头 絕緣接頭 INSULATING JOINTS  izolační spojů. #NAME? Isolatie.
24 橡胶软接头 橡膠軟接頭 SOFT RUBBER JOINTS měkký gumový klouby blød gummi. Zachte rubber.
 
 
1 简体中文 繁体中文 英语 爱沙尼亚语 芬兰语 法语
2 CHS CHT EN ETI FIN FRA
3 Simplified Chinese Traditional Chinese English Estonia language Finnish French
4    eesti keeles suomen le français
5      
6 钢管 鋼管 PIPE toru putki pipe
7 钢板 鋼板 PLATE taldrik. lautanen assiette
8 弯头 彎頭 ELBOW küünarnukk kyynärpää coude
9 三通 三通 TEE tee tee tee
10 异径管 異徑管 REDUCER reducer  réducteur
11 管帽 管帽 CAP üpp ymp: n pac
12 翻遍 翻遍 FLANGE flanš laipan bride
13 法兰 法蘭 BLIND pime. sokea aveugle
14 盲板 盲板 BOLT bolt salama bolt
15 螺栓 螺栓 NUT muna.  noix
16 螺母 螺母 GASKET tihend tiiviste joint
17 垫片 墊片 VALVE ventiil venttiili valve
18 阀门 閥門 FORGED FITTINGS sepistatud liitmikud taotut osat de faux raccords
19 承插件 承插件 GROOVED FITTINGS grooved liitmikud uurteinen osat les accessoires...
20 沟槽件 溝槽件 INSULATING JOINTS  isolatsiooni liigesed eristys - nivelet. joints isolants
21 玛钢管件 瑪鋼管件 MALLEABLE IRON PIPE FITTINGS tempermalmist toruliitmikud muokattavaksi soveltuvasta raudasta putkenosat raccords de tuyaux en fonte malléable
22 绝缘法兰 絕緣法蘭 INSULATING FLANGES isolatsiooni äärikud eristys - laipat joints isolants
23 绝缘接头 絕緣接頭 INSULATING JOINTS  isolatsiooni liigesed eristys - nivelet. joints isolants
24 橡胶软接头 橡膠軟接頭 SOFT RUBBER JOINTS pehmed kummikorgid liigesed pehmeästä kumista nivelet. joints en caoutchouc mou
 
 
1 简体中文 繁体中文 英语 希腊语 希伯来语 匈牙利语
2 CHS CHT EN ELL HEB HUN
3 Simplified Chinese Traditional Chinese English Greek Hebrew Hungarian language
4    Οι Έλληνες  a magyar nyelv
5      
6 钢管 鋼管 PIPE σωλήνα PIPE cső
7 钢板 鋼板 PLATE πιάτο לזניה rendszám
8 弯头 彎頭 ELBOW Τον αγκώνα מרפק könyök
9 三通 三通 TEE τροπής TEE -
10 异径管 異徑管 REDUCER επιβραδυντής כמפחית csökkentő
11 管帽 管帽 CAP ΚΓΠ CAP kap
12 翻遍 翻遍 FLANGE ζάντα. באגן חיבור a nyomkarima
13 法兰 法蘭 BLIND τυφλός BLIND vak.
14 盲板 盲板 BOLT μπολτ BOLT volt
15 螺栓 螺栓 NUT Καρύδια NUT 
16 螺母 螺母 GASKET σιμ. אטם tömítés
17 垫片 墊片 VALVE βαλβίδα VALVE szelep
18 阀门 閥門 FORGED FITTINGS πλαστά εξαρτήματα אבזרים מזויפים hamis szerelvények
19 承插件 承插件 GROOVED FITTINGS Με εξαρτήματα σωληνώσεων, פיטינגים מחורצים barázdált szerelvények
20 沟槽件 溝槽件 INSULATING JOINTS  μόνωση από κοινού מפרקים szigetelő kötés
מבודדים 
21 玛钢管件 瑪鋼管件 MALLEABLE IRON PIPE FITTINGS ελατό χυτοσίδηρο εξαρτήματα אביזרי צינור temperöntvény csőszerelvények
ברזל חשיל
22 绝缘法兰 絕緣法蘭 INSULATING FLANGES μόνωση φλάντζα אוגן בידוד szigetelő karimák
23 绝缘接头 絕緣接頭 INSULATING JOINTS  μόνωση από κοινού מפרקים szigetelő kötés
 
מבודדים
24 橡胶软接头 橡膠軟接頭 SOFT RUBBER JOINTS ελαστικό κοινή מפרקי גומי רכים puha gumi ízületek
 
 
1 简体中文 繁体中文 英语 朝鲜语 拉脱维亚语 立陶宛语
2 CHS CHT EN KOR LVI LTH
3 Simplified Chinese Traditional Chinese English Korean Latvia language Lithuania language
4    크로아티아  언어 Latvija valoda Lietuva kalba
5      
6 钢管 鋼管 PIPE 파이프 PIPE VAMZDŽIŲ
7 钢板 鋼板 PLATE 보드 PLATE PLOKŠTĖ
8 弯头 彎頭 ELBOW 팔꿈치 ELBOW ALKŪNĖ
9 三通 三通 TEE TEE TEE
10 异径管 異徑管 REDUCER 감속기 REDUCER REDUKTORIUS
11 管帽 管帽 CAP 모자 CAP BŽŪP
12 翻遍 翻遍 FLANGE 플랜지 FLANGE Flanšas
13 法兰 法蘭 BLIND 블라인드 BLIND AKLAS
14 盲板 盲板 BOLT 볼트 BOLT VARŽTAS
15 螺栓 螺栓 NUT 너트 NUT Nut
16 螺母 螺母 GASKET 패드 GASKET GUOLIS
17 垫片 墊片 VALVE 밸브 VALVE VOŽTUVAS
18 阀门 閥門 FORGED FITTINGS 위조  부품 Kalta FITTINGS Kaltiniai ĮRANGA
19 承插件 承插件 GROOVED FITTINGS 슬롯  연결  부품 gropi FITTINGS grioveliais ĮRANGA
20 沟槽件 溝槽件 INSULATING JOINTS  절연  관절 izolācijas locītavas IZOLIACIJOS sąnarių
21 玛钢管件 瑪鋼管件 MALLEABLE IRON PIPE FITTINGS 니플  가단  주철 Kaļamā čuguna cauruļu veidgabalu Kaliojo ketaus vamzdžių jungiamosios detalės
22 绝缘法兰 絕緣法蘭 INSULATING FLANGES 절연  플랜지 izolācijas uzmavas IZOLIACIJOS jungės
23 绝缘接头 絕緣接頭 INSULATING JOINTS  절연  관절 izolācijas locītavas IZOLIACIJOS sąnarių
24 橡胶软接头 橡膠軟接頭 SOFT RUBBER JOINTS 소프트  러버  관절 Mīkstas gumijas locītavas Minkštos gumos sąnarių
 
 
1 简体中文 繁体中文 英语 葡萄牙语 罗马尼亚语 
2 CHS CHT EN PTB ROM 
3 Simplified Chinese Traditional Chinese English Portuguese Romanian 
4    português Română 
5      
6 钢管 鋼管 PIPE TUBO ȚEAVĂ 
7 钢板 鋼板 PLATE PLACA FARFURIE 
8 弯头 彎頭 ELBOW COTOVELO COT 
9 三通 三通 TEE TEE TEE 
10 异径管 異徑管 REDUCER REDUTOR REDUCTORUL 
11 管帽 管帽 CAP BONÉ CAPAC 
12 翻遍 翻遍 FLANGE FLANGE FLANȘĂ 
13 法兰 法蘭 BLIND CEGO ORB 
14 盲板 盲板 BOLT PARAFUSO BOLT 
15 螺栓 螺栓 NUT NOZ NUCA 
16 螺母 螺母 GASKET JUNTA GARNITURĂ 
17 垫片 墊片 VALVE VÁLVULA SUPAPĂ 
18 阀门 閥門 FORGED FITTINGS uniões forjadas ARMĂTURI făurite 
19 承插件 承插件 GROOVED FITTINGS FITTINGS RANHURADOS ARMĂTURI grooved 
20 沟槽件 溝槽件 INSULATING JOINTS  juntas isolantes ÎMBINĂRI IZOLARE 
21 玛钢管件 瑪鋼管件 MALLEABLE IRON PIPE FITTINGS Acessórios para tubos de ferro maleável Fitinguri pentru țevi din fontă maleabilă 
22 绝缘法兰 絕緣法蘭 INSULATING FLANGES flanges de isolamento IZOLARE flanșelor 
23 绝缘接头 絕緣接頭 INSULATING JOINTS  juntas isolantes ÎMBINĂRI IZOLARE 
24 橡胶软接头 橡膠軟接頭 SOFT RUBBER JOINTS JUNTAS borracha macia ÎMBINĂRI din cauciuc moale 
 
 
1 简体中文 繁体中文 英语 斯洛伐克语 斯洛文尼亚语 
2 CHS CHT EN SKY SLV 
3 Simplified Chinese Traditional Chinese English Slovakia language Slovenia language 
4    srbský Slovaška jezik 
5      
6 钢管 鋼管 PIPE RÚRA PIPE 
7 钢板 鋼板 PLATE náhradný diel PLATE 
8 弯头 彎頭 ELBOW LAKEŤ ELBOW 
9 三通 三通 TEE TEE TEE 
10 异径管 異徑管 REDUCER REDUCER reduce 
11 管帽 管帽 CAP CAP CAP 
12 翻遍 翻遍 FLANGE FLANGE PRIROBNICO 
13 法兰 法蘭 BLIND SLEPÝ SLEP 
14 盲板 盲板 BOLT BOLT BOLT 
15 螺栓 螺栓 NUT NUT NUT 
16 螺母 螺母 GASKET TESNENIE TESNILO 
17 垫片 墊片 VALVE VALVE VALVE 
18 阀门 閥門 FORGED FITTINGS KOVANÉ KOVANIE KOVINSKE PRIBOR 
19 承插件 承插件 GROOVED FITTINGS drážkovaných KOVANIE grooved PRIBOR 
20 沟槽件 溝槽件 INSULATING JOINTS  IZOLAČNÉ JOINTS IZOLACIJO spojnice 
21 玛钢管件 瑪鋼管件 MALLEABLE IRON PIPE FITTINGS Temperovanej liatiny prípojným príslušenstvom Temprane pribor za cevi 
22 绝缘法兰 絕緣法蘭 INSULATING FLANGES IZOLAČNÉ príruby IZOLACIJO FLANGES 
23 绝缘接头 絕緣接頭 INSULATING JOINTS  IZOLAČNÉ JOINTS IZOLACIJO spojnice 
24 橡胶软接头 橡膠軟接頭 SOFT RUBBER JOINTS Mäkká guma JOINTS Mehke gume spojnice 
 
       
1 简体中文 繁体中文 英语 日语 泰语 
2 CHS CHT EN JPN THA 
3 Simplified Chinese Traditional Chinese English Japanese Thai 
4    日本語 ไทย 
5     ท่อ 
6 钢管 鋼管 PIPE パイプ PLATE 
7 钢板 鋼板 PLATE プレート ข้อศอก 
8 弯头 彎頭 ELBOW エルボー TEE 
9 三通 三通 TEE ティー REDUCER 
10 异径管 異徑管 REDUCER 減速機 CAP 
11 管帽 管帽 CAP キャップ หน้าแปลน 
12 翻遍 翻遍 FLANGE フランジ ตาบอด 
13 法兰 法蘭 BLIND ブラインド สายฟ้า 
14 盲板 盲板 BOLT ボルト ถั่ว 
15 螺栓 螺栓 NUT ナット ปะเก็น 
16 螺母 螺母 GASKET ガスケット วาล์ว 
17 垫片 墊片 VALVE ฟิตติ้งปลอมแปลง 
18 阀门 閥門 FORGED FITTINGS 鍛造金具 ฟิตติ้งร่อง 
19 承插件 承插件 GROOVED FITTINGS 溝付き管継手 ข้อต่อฉนวน 
20 沟槽件 溝槽件 INSULATING JOINTS  絶縁継手 หล่อเหล็กเหนียวท่อฟิตติ้ง 
21 玛钢管件 瑪鋼管件 MALLEABLE IRON PIPE FITTINGS 可鍛鋳鉄管継手 FLANGES ฉนวน 
22 绝缘法兰 絕緣法蘭 INSULATING FLANGES 絶縁フランジ ข้อต่อฉนวน 
23 绝缘接头 絕緣接頭 INSULATING JOINTS  絶縁継手 ข้อต่อยางอ่อน 
24 橡胶软接头 橡膠軟接頭 SOFT RUBBER JOINTS 柔らかいゴム継手 YUMUŞAK LASTİK JOINTS 
     
     
 
 
       
1 简体中文 繁体中文 英语 西班牙语 俄语 挪威语
2 CHS CHT EN ESN RUS NOR
3 Simplified Chinese Traditional Chinese English Spanish Russian Norwegian
4    idioma Eslovenia румынский norsk
5      
6 钢管 鋼管 PIPE TUBO ТРУБА RØR
7 钢板 鋼板 PLATE PLATO ПЛАСТИНА TALLERKEN
8 弯头 彎頭 ELBOW CODO УГОЛЬНИК ALBUE
9 三通 三通 TEE TEE TEE TEE
10 异径管 異徑管 REDUCER REDUCTOR РЕДУКТОР REDUCER
11 管帽 管帽 CAP GORRA КЕПКА LOKK
12 翻遍 翻遍 FLANGE BRIDA ФЛАНЕЦ FLENS
13 法兰 法蘭 BLIND CIEGO СЛЕПОЙ BLIND
14 盲板 盲板 BOLT TORNILLO БОЛТ BOLT
15 螺栓 螺栓 NUT NUEZ ОРЕХ NØTT
16 螺母 螺母 GASKET EMPAQUETADORA ПРОКЛАДКА GASKET
17 垫片 墊片 VALVE VÁLVULA КЛАПАН VENTIL
18 阀门 閥門 FORGED FITTINGS ACCESORIOS FORJADAS КОВАНЫЕ ФИТИНГИ SMIDD FITTINGS
19 承插件 承插件 GROOVED FITTINGS ACCESORIOS RANURADOS Grooved ФИТИНГИ rillet FITTINGS
20 沟槽件 溝槽件 INSULATING JOINTS  juntas aislantes изолирующей JOINTS ISOLERING JOINTS
21 玛钢管件 瑪鋼管件 MALLEABLE IRON PIPE FITTINGS Tubo de hierro maleable Ковкий чугун ФИТИНГИ Rørgjenge
 
fittings
22 绝缘法兰 絕緣法蘭 INSULATING FLANGES AISLAMIENTO DE BRIDAS изолирующих фланцев isolerflenser
23 绝缘接头 絕緣接頭 INSULATING JOINTS  juntas aislantes изолирующей JOINTS ISOLERING JOINTS
24 橡胶软接头 橡膠軟接頭 SOFT RUBBER JOINTS JUNTAS goma suave Резиновый мягкий шарнир SOFT gummi ledd
   
   
 
       
1 简体中文 繁体中文 英语 德语 意大利语 波兰语
2 CHS CHT EN DEU ITA PLK
3 Simplified Chinese Traditional Chinese English German Italian Polish
4    deutsche italiano Polskie
5      
6 钢管 鋼管 PIPE rohr tubo RURA
7 钢板 鋼板 PLATE teller piatto TALERZ
8 弯头 彎頭 ELBOW ellenbogen gomito ŁOKIEĆ
9 三通 三通 TEE tee tee TRÓJNIK
10 异径管 異徑管 REDUCER reduktionsmittel riduttore REDUKTOR
11 管帽 管帽 CAP gap pac CZAPKA Z DASZKIEM
12 翻遍 翻遍 FLANGE flansch flangia KOŁNIERZ
13 法兰 法蘭 BLIND blind cieco ŚLEPY
14 盲板 盲板 BOLT bolt bolt ŚRUBA
15 螺栓 螺栓 NUT nuss noce ORZECH
16 螺母 螺母 GASKET dichtung guarnizione USZCZELKA
17 垫片 墊片 VALVE ventil valvola ZAWÓR
18 阀门 閥門 FORGED FITTINGS geschmiedet. forgiato accessori złączki kute
19 承插件 承插件 GROOVED FITTINGS oberflächen. le ceramiche rowkowane ARMATURA
20 沟槽件 溝槽件 INSULATING JOINTS  auch die gelenke giunti isolanti STAWÓW IZOLACYJNE
21 玛钢管件 瑪鋼管件 MALLEABLE IRON PIPE FITTINGS formbar eisen rohrverbind accessori per tubi di ferro malleabile Żeliwa KSZTAŁTKI
 
ungsstücke
22 绝缘法兰 絕緣法蘭 INSULATING FLANGES wärmedämmung: isolamento, ecc. Flansze izolacyjne
23 绝缘接头 絕緣接頭 INSULATING JOINTS  auch die gelenke giunti isolanti STAWÓW IZOLACYJNE
24 橡胶软接头 橡膠軟接頭 SOFT RUBBER JOINTS weiches gummi gelenke gomma tenera articolazioni SOFT gumowych uszczelek
   
   
 
       
1 简体中文 繁体中文 英语 土耳其语  越南语
2 CHS CHT EN TRK  VIE
3 Simplified Chinese Traditional Chinese English Turkish  Vietnamese
4    Türk  Vietnamensi
5      
6 钢管 鋼管 PIPE BORU  NG
7 钢板 鋼板 PLATE PLAKA  ĐĨA
8 弯头 彎頭 ELBOW DİRSEK  KHUU TAY
9 三通 三通 TEE TEE  TEE
10 异径管 異徑管 REDUCER REDÜKTÖR  gim
11 管帽 管帽 CAP CAP  MŨ LƯI TRAI
12 翻遍 翻遍 FLANGE FLANŞ  bích
13 法兰 法蘭 BLIND KÖR  BLIND
14 盲板 盲板 BOLT SÜRGÜ  CHP
15 螺栓 螺栓 NUT KURUYEMİŞ  HT
16 螺母 螺母 GASKET CONTA  Gasket
17 垫片 墊片 VALVE KAPAKÇIK  VAN
18 阀门 閥門 FORGED FITTINGS DÖVME PARÇALARI  Ph kin thép gi mo
19 承插件 承插件 GROOVED FITTINGS Yivli Boru Ek Parçaları  Ph kin thép có rãnh
20 沟槽件 溝槽件 INSULATING JOINTS  YALITIM JOINTS  khp CÁCH NHIT
21 玛钢管件 瑪鋼管件 MALLEABLE IRON PIPE FITTINGS Dövülebilir demir boru bağlantı parçaları  Ph kiđưng ng st DO
22 绝缘法兰 絕緣法蘭 INSULATING FLANGES YALITIM FLANŞLARI  bích CÁCH NHIT
23 绝缘接头 絕緣接頭 INSULATING JOINTS  YALITIM JOINTS  khp CÁCH NHIT
24 橡胶软接头 橡膠軟接頭 SOFT RUBBER JOINTS SOFT JOINTS гумоармовані  Khp CAO SU SOFT
     
     
 
       
1 简体中文 繁体中文 英语 塞尔维亚语 瑞典语 乌克兰语
2 CHS CHT EN SRL SVE UKR
3 Simplified Chinese Traditional Chinese English Serbian Swedish Ukraine la
4    руски svenska Україна ла
5      
6 钢管 鋼管 PIPE ЦЕВ RÖR ТРУБА
7 钢板 鋼板 PLATE ТАЊИР TALLRIK PLATE
8 弯头 彎頭 ELBOW ЕЛБОВ ARMBÅGE косинець
9 三通 三通 TEE ТЕЕ TEE TEE
10 异径管 異徑管 REDUCER РЕДУЦИР REDUCER РЕДУКТОР
11 管帽 管帽 CAP КАПА KEPS CAP
12 翻遍 翻遍 FLANGE Фланге FLÄNS ФЛАНЕЦЬ
13 法兰 法蘭 BLIND СЛЕП BLIND СЛІПИЙ
14 盲板 盲板 BOLT ЗАВРТАЊ BULT БОЛТ
15 螺栓 螺栓 NUT НУТ NÖT NUT
16 螺母 螺母 GASKET Гаскет PACKNING ПРОКЛАДКА
17 垫片 墊片 VALVE ВЕНТИЛ VENTIL КЛАПАН
18 阀门 閥門 FORGED FITTINGS фалсификованих АРМАТУРЕ smidda skarvar КОВАНІ ФІТІНГИ
19 承插件 承插件 GROOVED FITTINGS гроовед АРМАТУРЕ spårförsedda KOPPLINGAR Grooved ФІТІНГИ
20 沟槽件 溝槽件 INSULATING JOINTS  ИзоЛоваЊе чауре isolerande JOINTS ізолюючої JOINTS
21 玛钢管件 瑪鋼管件 MALLEABLE IRON PIPE FITTINGS Кованог гвожђа Пипе Фиттингс Aducerjärn rördelar Ковкий чавун ФІТІНГИ
22 绝缘法兰 絕緣法蘭 INSULATING FLANGES изоловање прирубница isolerande FLÄNSAR ізолюючих фланців
23 绝缘接头 絕緣接頭 INSULATING JOINTS  ИзоЛоваЊе чауре isolerande JOINTS ізолюючої JOINTS
24 橡胶软接头 橡膠軟接頭 SOFT RUBBER JOINTS Меке гуме чауре Mjukt gummi JOINTS 
   
   

About WPHY